ໂຮງງານຜະລິດອົກຊີເຈນທາງການແພດ - ຈີນ Medical oxygen concentrator Factory